Få en sikker NIPT tekst – for din trygheds skyld

30 marts 2021 Astrid Pedersen

Er du bekymret for, om dit ufødte barn skulle være i risikozonen for eksempelvis kromosomfejl eller andre problematiske genetiske dispositioner? Så kan du med fordel supplere de undersøgelser, du får tilbudt i offentligt regi, med en gentest på en privat klinik.

Hvor kan jeg få foretaget en gentest af mit foster?

Hos Ultralydklinikken for Gravide kan du få tilbudt en gentest i form af en såkaldt NIPT test. NIPT er en forkortelse for “Non-Invasiv Prænatal Test” hvilket betyder at den ikke er invasiv og dermed ikke udgør nogen risiko for skade på dit foster, på din livmoder eller på moderkagen.

Hvad er en Harmony test?

En Harmony test er en af de forskellige NIPT tests som du kan få hos Ultralydklinikken for Gravide. Harmony testen er i kraft af sin status som non invasiv et rigtig godt alternativ til den traditionelle moderkage prøve.

Ved en Harmony test vil der nemlig ikke blive taget prøver in utero. En Harmony test baserer sig udelukkende på en almindelig blodprøve taget fra den gravide kvindes arm, og medfører således ingen risiko for abort. En Harmony test kan tages og vise resultat efter 10. graviditets uge.

Der gives ved Harmony test en risiko beregning på samme måde som i forbindelse med nakkefolds scanning og double tests. Men en Harmony test er langt mere sikker end disse to metoder og finder således 99,9% af fostre med Downs syndrom.

Med en Harmony test er det muligt at stille en holdbar risiko beregning for Downs syndrom, Edwards syndrom og Pataus syndrom, og du vil kunne få barnets køn at vide i forbindelse med testen. Samtidig kan testen give en risiko beregning for hvorvidt der optræder anomalier i forbindelse med fosterets kønskromosomer og for det der kaldes DiGeorge syndrom. Begge dele kan dog fravælges ved forevisning af test resultater.

Læs mere om NIPT tests på ultralydklinikken.dk.

Flere Nyheder