Browsed by
Kategori: boligadvokater.info – Odense

Få garanti for uvildig hjælp hos Hviid

Få garanti for uvildig hjælp hos Hviid

Hviid Advokater er en advokatvirksomhed, der opererer landet over med afdelinger i en lang række byer. Hviid Advokater kan hjælpe med en lang række juridiske problemstillinger, herunder blandt andet boligkøb og -salg. Det er vigtigt at få den slags juridiske hjælp til sit boligkøb, som Hviid tilbyder, da en lang række ting potentielt kan gå galt uden en sådan hjælp. Som boligkøber er man nemlig ekstra udsat for fejl og mangler i de juridiske aftaler i sammenligning med sælger, da sælger vejledes af ejendomsmægleren. Ejendomsmæglere kan kun vejlede den ene part i en bolighandel, og denne part er selvfølgelig den betalende part, nemlig sælger. Som køber står man dermed umiddelbart uden støtte. Denne støtte må man selv søge i form af en kompetent og erfaren boligadvokat, som kender til juridiske faldgruber og måden, hvorpå diverse dokumenter og aftaler skal udfærdiges på korrekt vis. 

Uden en boligadvokat til at overse disse aftaler kan man hurtigt komme i problemer. Især i forbindelse med den endelige købsaftale kan man let komme til at træde forkert uden professionel hjælp. Her skriver man nemlig under på, at man er blevet vejledt i købet. Er dette ikke tilfældet, og finder man derfor senere ud af, at man har overset noget eller begået en fejl, kan det koste dyrt at komme ud af aftalen. Med hjælp fra en boligadvokat kan denne ikke alene vejlede løbende, og forebygge uheldige situationer – man kan derudover også få skrevet et såkaldt advokatforbehold ind i købsaftalen. Et advokatforbehold medfører, at ens boligadvokat kan annullere aftalen selv efter, at man har underskrevet den, hvis vedkommende kommer frem til, at den ikke er rimelig for køber. At have en professionel med på sin side af handlen er altså en enorm fordel. 

Hviids boligadvokat i Odense er, ligesom alle andre afdelinger rundt omkring i landet, godt rustet til at hjælpe med alle typer af sager. Hos Hviid specialiserer de ansatte sig inden for få felter, hvilket betyder, at man som klient hos Hviid altid vil få den bedste tilgængelige hjælp. Netop den advokat, som har størst erfaring inden for det pågældende område, vil blive sat på sagen og fordybe sig i alle dens detaljer. Udover advokatforbeholdet som en sikkerhed for en god handel er Hviid Advokater også forsikret af Codan A/S. Dette betyder, at hvis Hviids advokat imod al forventning skulle begå en fejl, er du eller I som klienter dækket ind af forsikringen. Derudover er Hviid Advokater en del af Advokatsamfundet, hvilket betyder, at de handler efter visse regler om etik og legitimitet. Sidst men ikke mindst har Hviid Advokater været i branchen i mere end 27 år, og er dermed godt rustet til at stå overfor alle typer af udfordringer. Der er altså hjælp at hente hos Hviid uanset, hvilken situation, du står i.