Browsed by
Kategori: bogholder

Hvornår har jeg brug for en bogholder?

Hvornår har jeg brug for en bogholder?

Er du i besiddelse af en lille virksomhed – eventuelt en enkeltmands virksomhed eller et lille firma med ganske få ansatte – er det ikke sikkert, at du har brug for (eller råd til) at have en fuldtids regnskabsmedarbejder ansat. Lønkørsler og indbetaling til ATP kan klares automatisk via en løndata central, og hvis du selv er lidt fiks til IT, kan du selv bogføre dine bilag og fakturaer i et dertil udviklet program.

Men når momsen skal indberettes, og det årlige regnskab udfærdiges, er det alligevel en god idé at have en professionel bogholder på sagen. Ellers risikerer du at bruge alt for meget tid på kedelige regnskaber, som du kunne have brugt på din virksomheds kerneområder. Og en erfaren bogholder har langt bedre forudsætninger for at få alle de vigtige ting med i regnskabet, således at du undgår grimme overraskelser senere hen.

Hvornår har jeg brug for en revisor?

For enkeltmands virksomheder og interessentskaber er der intet lovgivningsmæssigt krav om, at virksomheden skal aflevere et revisor påtegnet årsregnskab eller en medfølgende årsrapport. Mange vælger dog at gøre det alligevel – det er nu rart at have orden og overskuelighed i sagerne. Revisoren udarbejder årsrapporten på baggrund af det regnskab, som bogholderen har udfærdiget, og som afspejler virksomhedens drift og aktiviteter for det indeværende år. Med et revisor påtegnet årsregnskab har du gennemsigtighed og overskuelighed over firmaets økonomi.

For større selskaber er det obligatorisk at overholde den foreskrevne opstillingsform, med det udgangspunkt at selskaber, som falder under kategorierne B, C eller D (anparts selskaber, iværksætter selskaber og aktieselskaber) har en revisor tilknyttet, som kan forestå påtegning af regnskabet og udarbejdelse af årsrapporten. Ud over det, at årsrapporten fungerer som dokumentation af virksomhedens drift og økonomi over for Skat, er den også et redskab til at øge gennemsigtigheden for virksomhedens interessenter.

Du kan finde tilbud på bogføring og revision i dit lokalområde på lokalerevisorer.dk